IMPRESSUM

IMPRESSUM

DIREKTOR:
D.M.

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
D.M.

NOVINARI:
Armin Brkić
Filip Smoljanin
Ivan Malkočević

MARKETING I PRODAJA:
Marija Čuturić

DESIGN & DEVELOPMENT:
Dean Marijanović

Copy link
Powered by Social Snap